Akcie

 

Akcie pre rok 2018:

  • Slávnostné vyhodnotenie Moravsko - Slovenského bežeckého pohára za rok 2017 a ples bežcov v Gbeloch - 20.1.2018

 

  • Cyrilometodejská slávnosť na Ostrom vrchu v Gbeloch 2.6.2018

 

  • Medlenov chodník, medzinárodné bežecké podujatie v rámci Moravsko Slovenského bežeckého pohára - 14.9.2018

 

  • Šarkaniáda pre deti na Ostrom Vrchu - september 2018

 

  • Silvester na Ostrom vrchu, vítanie Nového roka  - 31.12.2018