Rok 2009

Medlenov chodník 25.9.2009 - foto Gbelskí strýci