Rok 2008

Maratónska stávka 28. 5. 2008 - foto kolega Nafta

Červený kríž 1.7.2008 - foto Gbelskí strýci

Medlenov chodník 26.9.2008 - foto Gbeskí strýci