Ján Medlen

 

Ján Medlen, slávny občan mesta Gbely, žil v rokoch 1870 – 1944. Jeho meno je spájané s prvým unikátnym objavom ropy na Slovensku a zároveň v strednej Európe. Výnimočnosť Jána Medlena nespočíva v samotnom objave, ale   jeho myslenie a konanie, ktoré v tej dobe vôbec nezodpovedalo mysleniu obyčajného roľníka, napomohlo k samotnému objavu.

 

Po návrate z vojenčiny ho okolie začalo vnímať skôr ako čudáka. Svojim správaním vzbudzoval pozornosť okolia, najmä snahou zostrojiť kyvadlový stroj „perpetuum mobile“. Aj keď sa mu to nemohlo podariť, stroj využíval na rezanie sečky. Jeho konanie, ktoré nikto nechápal, nebolo samoúčelné a snažil sa vždy všetko prakticky využiť. Okolie najviac šokoval, keď sa v roku 1910 rozhodol predať zdedené pozemky, roztrúsené po gbelskom chotári. Vymenil ich za rozsiahlu močaristú pôdu v celku na odľahlom mieste 2 km od obce. Postavil si tam domček s netypickým kruhovým pôdorysom, že vraj kvôli fóbii z rohov v dome a izolovaný od ľudí, začal močarinu kultivovať. Pri meliorizačných prácach narazil na bublajúci plyn, čo ho zaujalo a začal tento jav skúmať. Náhodne zistil, že sa jedná o horľavý plyn a zrodila sa v ňom myšlienka, využiť ho pre seba. Vybudoval zbernú šachtu, kde sa akumuloval plyn a kanálom vystavaným z tehál, ho priviedol do svojho domčeka. Podľa svojich možností, celý systém vzduchotesne uzavrel a zabezpečil  odtok splodin plynu z domčeka. Týmto primitívnym, ale dômyselným spôsobom, skutočne dokázal využívať horľavý plyn pre svoj prospech pomocou vlastnoručne vyrobeného horáka. Až začiatkom roku 1913, zlyhal  odtok plynu z domčeka, čo spôsobilo výbuch, ktorý zdemoloval jeho príbytok, pričom mu strechu odnieslo až na železničnú trať. Správa prednostu stanice o výbuchu pri železnici zmobilizovala úrady, výsledkom čoho bolo, že Uhorský kráľovský výskumný banský úrad v Kluži, zahájil pri Gbeloch vrtný prieskum. Geológovia H. Böckh a Š. Papp, situovali prvý prieskumný vrt neďaleko Medlenovho domčeka. V októbri 1913 pod vedením Arnošta Thóna, bolo zahájené vŕtanie a hneď prvý vrt priniesol prekvapivý výsledok, keď v hĺbke 164 m bolo zistené ložisko ropy. Tento unikátny objav, iniciovaný výbuchom Medlenovho domčeka, odštartoval históriu prieskumu a ťažby uhľovodíkov na Slovensku a v Čechách.

 

 

 P.P.